Corion Coaching

Psychologie Op Maat

Ontketen JOUW BREIN!

Corion COACHING

Coaching en psychologie op maat voor scholieren en studenten:

 

 • in het middelbaar, HBO en WO onderwijs.

 

 • met (lichte) psychische uitdagingen en klachten.

 

 

 • die geen behoefte hebben aan klassieke psychologische zorg.

 

 • met (een vermoeden van) AD(H)D.

 

 

 

logo Corion Coaching_voor_HOME-01

Een gesprek

Voelt een bezoekje aan een psycholoog aan als een grote stap, maar is de studieadviseur of decaan ook niet de persoon waar jij je problemen of klachten bij op tafel wil leggen?  Een gesprek bij Corion Coaching kan je misschien verder helpen.

 • Voel jij je gestresst en gefrustreerd?
 • Ervaar je problemen naast je studie die veel energie vragen en/of veel emoties oproepen?
 • Zit jij nu in een periode van je studie waar je veel stress, onbegrip en intense emoties ervaart?
 • Voel jij je geïsoleerd en eenzaam vanwege het gevoel van schaamte over jouw mislukkingen?
 • Zit jij in een neerwaartse spiraal en wil je er NU uitkomen?

Door bepaalde symptomen, bijvoorbeeld het falen, dingen niet afmaken, niet nakomen van afspraken, slechte cijfers en negatieve ervaringen, kan een student een negatief zelfbeeld of faalangst ontwikkelen. Dit kan weer leiden tot verder onderpresteren, slaapproblemen en weinig zelfvertrouwen.

Corion Coaching helpt je verder

Wat ik DOE

Jouw LEVEN & KEUZES

Bij het kiezen van een vervolgopleiding en in de eerste jaren daarvan komen er veel keuzes op je af, bijvoorbeeld:

 • Welke opleiding past bij jou?
 • Waar ga je studeren?
 • Hoe ga je jouw studie en je hobby’s of bijbaan combineren?
 • Blijf je thuis wonen of ga je op kamers?
 • Word je wel of niet lid van een studentenvereniging?
 • En overkoepelend: maak jij je eigen keuzes of wil je aan de verwachtingen van je ouders voldoen?

Het gevolg daarvan is dat jij je gefrustreerd voelt, je het overzicht over al je activiteiten kwijt raakt, mogelijke studievertraging, verlies van vrienden of, erger nog, jezelf verliezen. Je zelfbeeld raakt vertroebeld en je raakt jouw inzicht in je kwaliteiten kwijt door interne en externe kritiek. Met andere woorden: je komt terecht in een neerwaartse spiraal.

Corion Coaching kan je ondersteunen en begeleiden in dit proces. Door middel van gesprekken, praktische tips, vaardigheden oefenen en organisatie hulp word jij geholpen om de controle over je leven terug te krijgen. Je wordt meer zelfredzaam en krijgt zelfinzicht waardoor je in het vervolg een dergelijke situatie beter aan kan. Als coach ben ik voor jou een klankbord en buddy bij het aanpakken van jouw uitdagingen, samen gaan wij die uitdagingen aan. Het einddoel daarvan is overzicht en rust voor zowel jou als voor je omgeving.

Zo heeft de coaching meerdere doeleinden:

Structuur

Het structureren van dagelijkse activiteiten, routines en het dag-nachtritme.

Het vinden van een zinnige invulling van de vrije tijd.

Het leren volgen van vaste procedures.

Sociaal/emotioneel

Het verbeteren van je sociale vaardigheden en het opbouwen van een sociaal leven en netwerk.

Verminderen van impulsief gedrag, negatief denken en een negatief zelfbeeld.

Leren herkenen van emoties en het leren omgaan met woede uitbarstingen.

Cognitieve training om negatieve denkpatronen, angst- en depressieve klachten te verminderen.

Overzicht

Nieuwe gewoontes aanleren en uitsteltechnieken ontketenen.

Variatie en overzicht aanbrengen.

Maken van een agenda en prioriteiten stellen.

Plannen en organiseren

Efficiënt je tijd leren indelen (time management).

Het plannen en organiseren van je studie, werk/bijbaan en vrije tijd.

Keuzes maken in je studie en werk/bijbaan.

Studiekeuzebegeleiding.

 

Oplossingsgericht en

Op maat

Corion Coaching biedt oplossingsgerichte coaching en psychologie op maat. Op maat betekent dat je niet gelijk vast zit aan een verplicht aantal gesprekken, een traject of een overweldigend aantal vragenlijsten. Je hebt ook de mogelijkheid om losse sessies te plannen. Iedere sessie staat op zichzelf en is daarmee niet afhankelijk van een volgende sessie.

Ontketen jouw brein en blijf bij jezelf  🙂

Corion Coaching helpt je om op een andere manier naar jouw obstakels te kijken. Met Corion Coaching leer je nog meer jezelf te zijn en nog meer gebruik te maken van je eigen talenten en mogelijkheden. Hiernaast leer je ook hoe je jouw gedrag positief en blijvend kan beïnvloeden.

Direct aan de slag!

Corion Coaching hanteert een praktische aanpak waardoor je direct aan de slag kunt met de nieuwe kennis. De coachingsgesprekken zijn interactief, oplossingsgericht en worden uitgevoerd door een academisch geschoold psycholoog. De gesprekken kunnen plaats vinden op locatie of aan huis.

Hoe ik WERK

1. Kennismaking

We beginnen de coaching met een kennismakingsgesprek van 60 minuten. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Tijdens het gesprek leren we elkaar kennen en leg ik uit wat mijn werkwijze is. Hiernaast wil ik graag van je weten wat je wil bereiken met coaching en proberen we jouw klachten, krachten en wensen bloot te leggen.

2. Het eerste gesprek

Bij het eerste gesprek gaan we direct aan de slag met hetgeen (wens of klacht) waar je een oplossing voor zoekt. We nemen een aantal vragen door die van belang zijn om jouw doel te formuleren en te bereiken. Je hulpvraag en de doelen worden vervolgens in een plan van aanpak gezet.

3. Het vervolg

Corion Coaching werkt niet op basis van een vaste aantal sessies. Iedere sessie staat op zichzelf en is daarmee niet afhankelijk van een volgende sessie. Op verzoek kan er een schatting worden gemaakt van het aantal sessies. De coaching eindigt wanneer jij erop vertrouwt dat je de rest van het proces alleen kan afleggen, zonder begeleiding van jouw coach.

4. Jouw bereikte doel

Als je je doel bereikt hebt, of je hebt voldoende nieuwe stappen gezet en je kunt alleen verder, dan ronden we de coaching af. De coaching sluit je af in een evaluatiegesprek.

Niet zomaar een coach…

.today

Met het oog op ‘empowerment’ en mensen in hun eigen kracht te laten geloven, ben ik ervan overtuigd dat een vast aantal sessies en trajecten niet altijd de juiste oplossing bieden. Vanuit deze gedachten biedt Corion Coaching flexibele coaching en begeleiding die meer bij de behoeftes en persoonlijkheid van de persoon past. Zo kan je zelf bepalen wanneer en hoe vaak jij coaching zou willen. Iedere student loopt tegen andere dingen aan in hun studietijd. Je kan bijvoorbeeld aan 1-4 coaching sessies genoeg hebben om verder te gaan. Natuurlijk kan er een schatting worden geven aan de hand van jouw hulpvraag, maar de coaching eindigt wanneer jij erop vertrouwt dat je de rest van het proces alleen kan afleggen.

Mijn coaching methodes zijn vergelijkbaar aan die van een studentenpsycholoog, maar zijn meer doelgericht en op maat. Daarnaast ben ik niet gebonden aan een vastgestelde tijdslimiet. Ik hanteer een praktische aanpak waardoor je direct aan de slag kunt met de nieuwe kennis.

Nederlandse universiteiten hebben twee tot tien psychologen in dienst. Hogescholen hebben er minder: tussen de één en de vier per instelling.

logo Corion Coaching_illustraties_home

Wie ben ik?

Hallo! 😀 

Mijn naam is Marilou Corion en van origine ben ik kinder- en jeugdpsycholoog. Ik werk als coach en vaardigheidstrainer, met de nadruk op talentontwikkeling en het vergroten van zelfkennis. Hiernaast werk ik als assistent behandelaar bij het ABA Huis: een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jongeren met een gedrag- en ontwikkelingsstoornis.

Als coach bij Corion Coaching wil ik personen inspireren en motiveren om in hun eigen kracht en talenten te geloven zodat ze bewustere keuzes maken. Inspireren en motiveren is mijn passie. Ik geloof in de kracht en in het nut van zelfkennis en wil iedereen zoveel mogelijk uit het leven helpen te halen.

De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt met jongeren en jongvolwassenen met AD(H)D. Hiernaast heb ik ervaring met het begeleiden van studenten bij hun studiekeuze en psychische klachten.

Het contact met de jongeren en jongvolwassenen tijdens de begeleiding is een van de belangrijkste redenen waarom ik mijn werk heel graag doe. Ik heb heel wat jongeren en jongvolwassenen leren kennen en ze hebben mij allemaal iets bijgebracht. Niet alleen over de uitdagingen die zij hadden, maar ook over hun dromen en wensen. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en ze zoeken allemaal hun eigen weg in deze maatschappij. Bij dat zoeken wil ik hen vanuit mijn kennis en ervaring graag ondersteunen bij de uitdagingen van vandaag. Hierbij vind ik het belangrijk om met deze jongeren en jongvolwassenen op een gelijkwaardige en informele manier te communiceren. Om die reden heb ik Corion Coaching opgericht.

Om de zorgkwaliteit te garanderen sta ik geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en blijf ik mijn kennis uitbreiden met nieuwe cursussen en opleidingen.

Wil je meer weten over mijn loopbaan dan kan je op mijn LinkedIn profiel kijken.

(meer…)

logo Corion Coaching_voor_HOME-01

Werkwijze

Corion Coaching werkt volgens De Beroepscode van Psychologen. In de Beroepscode voor psychologen staan eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP, moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het voor jou en de psycholoog duidelijk wat je wel en niet kan verwachten. Rechten en plichten over de sessies, onderzoek en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet ervoor zorgen dat jij beschermd bent tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

image

Ik denk in OPLOSSINGEN

Corion Coaching helpt je om oplossingen te ontdekken en te activeren

Effectief

Er hoeft geen verband te bestaan tussen een probleem en een oplossing. Het is mogelijk om zonder te weten wat de oorzaak is en zonder probleemanalyse een oplossing te bedenken.

Vernieuwend

De wetenschap toont aan dat een focus op wat er goed gaat, hoe klein of hoe weinig ook, per saldo meer oplevert dan focus op wat er niet goed gaat. Bij oplossingsgericht coachen wordt de oplossing als vertrekpunt genomen, in plaats van het probleem.

Nauwkeurig

Tests en vragenlijsten leveren in korte tijd veel nauwkeurige en gerichte informatie op. Door deze instrumenten krijg je waardevolle informatie naar boven die met andere methoden moeilijk te verkrijgen is. Bij Corion Coaching krijg je persoonlijke en professionele begeleiding bij de interpretatie van de tests en wat het voor jou concreet betekend.

Kijk in The Test Shop

Zo bereik je MIJ

Mail, bel of kom langs

Het is ook mogelijk om in de avonduren een afspraak te maken.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie worden geannuleerd. Bij niet annuleren of annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de kosten van de gereserveerde tijd aan de gecoachte in rekening gebracht.

Waar kan ik je mee helpen?

Jouw naam*

Jouw e-mail*

Onderwerp*

Jouw bericht*